• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
级别: 侠客
精华: 0
发帖: 170
威望: 0 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 60 点
注册时间: 2016-03-22
最后登录: 2019-01-16
10楼  发表于: 2018-07-12 19:16

 回 5楼(ss6128872) 的帖子

济宁的吧。这老头也是满嘴跑火车 伪君子那伙的。家里一颗好兰也拿不出来。
万事俱备
兰美价廉 185一二40九五63
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 12
威望: 0 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 39 点
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2019-01-01
11楼  发表于: 2018-07-18 09:51
练手可以的
修身,齐家,在路上!
级别: 侠客
精华: 0
发帖: 170
威望: 0 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 60 点
注册时间: 2016-03-22
最后登录: 2019-01-16
12楼  发表于: 2018-08-22 17:34

 回 1楼(张工) 的帖子

萨币 家里都是垃圾兰一颗好兰拿 币出来 还在这BB货    
万事俱备
级别: 侠客
精华: 0
发帖: 170
威望: 0 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 60 点
注册时间: 2016-03-22
最后登录: 2019-01-16
13楼  发表于: 2018-09-17 10:05

 回 5楼(ss6128872) 的帖子

是济宁的不是济南
万事俱备
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go