• «
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Pages: 1/3     Go
级别: 论坛版主
精华: 31
发帖: 4189
威望: -7 点
金钱: 25 RMB
贡献值: 370 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2019-06-08
楼主  发表于: 2015-02-07 20:41

 短叶出的浅体窄叶兰

管理提醒: 本帖被 佳箭 从 鉴赏与交流 移动到本区(2015-02-25)
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
此兰3年生,系短叶(芳草兰)类兰的子代。目前,长约24公分,宽约3、5公分。仅供大家鉴赏。
[ 此帖被佳箭在2015-02-07 21:20重新编辑 ]
级别: 论坛版主
精华: 31
发帖: 4189
威望: -7 点
金钱: 25 RMB
贡献值: 370 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2019-06-08
1楼  发表于: 2015-02-07 20:44
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
此兰3年生,系短叶(芳草兰)类兰的子代。目前,长约24公分,宽约3、5公分。仅供大家鉴赏。
[ 此帖被佳箭在2015-02-07 21:21重新编辑 ]
蚂蚁王国
级别: 精灵王
精华: 0
发帖: 3160
威望: 0 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 68 点
注册时间: 2011-06-28
最后登录: 2019-06-08
2楼  发表于: 2015-02-07 21:32
    
级别: 侠客
精华: 0
发帖: 235
威望: 0 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2015-08-21
3楼  发表于: 2015-02-08 00:37
真的不错
级别: 精灵王
精华: 0
发帖: 2058
威望: -5 点
金钱: 0 RMB
贡献值: -20 点
注册时间: 2009-04-20
最后登录: 2015-03-05
4楼  发表于: 2015-02-08 22:30
顶贴
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 0
威望: 0 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2012-03-03
最后登录: 2012-03-03
5楼  发表于: 2015-02-08 22:30
级别: 骑士
精华: 0
发帖: 370
威望: 0 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-05-07
最后登录: 2012-09-17
6楼  发表于: 2015-02-08 22:30
技师类的小条子
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 0
威望: 0 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2014-04-16
最后登录: 2014-04-16
7楼  发表于: 2015-02-08 22:30
赞赏
级别: 侠客
精华: 0
发帖: 165
威望: 0 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2014-04-20
8楼  发表于: 2015-02-08 22:30
开花如果还是这样就牛了
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 0
威望: 0 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2012-03-11
最后登录: 2012-03-11
9楼  发表于: 2015-02-08 22:30
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Pages: 1/3     Go