qq58656929    沈阳联系电话13709826718
级别: 副站长
精华: 13
发帖: 2051
威望: -7 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 238 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2018-09-25
楼主  发表于: 2014-04-06 17:48

 即将启用的沈阳市君子兰展地点

图片:
沈阳君子兰专业委员会将于2014年4月11日---20日,在辽宁省沈阳市和平区北市场举行沈阳君子兰展。[attachment=109823]
qq58656929    沈阳联系电话13709826718
级别: 副站长
精华: 13
发帖: 2051
威望: -7 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 238 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2018-09-25
1楼  发表于: 2014-04-06 17:49

qq58656929    沈阳联系电话13709826718
级别: 副站长
精华: 13
发帖: 2051
威望: -7 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 238 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2018-09-25
2楼  发表于: 2014-04-06 17:49

qq58656929    沈阳联系电话13709826718
级别: 副站长
精华: 13
发帖: 2051
威望: -7 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 238 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2018-09-25
3楼  发表于: 2014-04-06 17:50

宽敞明亮的室内展区
qq58656929    沈阳联系电话13709826718
级别: 副站长
精华: 13
发帖: 2051
威望: -7 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 238 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2018-09-25
4楼  发表于: 2014-04-06 17:50

qq58656929    沈阳联系电话13709826718
级别: 副站长
精华: 13
发帖: 2051
威望: -7 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 238 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2018-09-25
5楼  发表于: 2014-04-06 17:51

qq58656929    沈阳联系电话13709826718
级别: 副站长
精华: 13
发帖: 2051
威望: -7 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 238 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2018-09-25
6楼  发表于: 2014-04-06 17:51

qq58656929    沈阳联系电话13709826718
级别: 副站长
精华: 13
发帖: 2051
威望: -7 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 238 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2018-09-25
7楼  发表于: 2014-04-06 17:52

qq58656929    沈阳联系电话13709826718
级别: 副站长
精华: 13
发帖: 2051
威望: -7 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 238 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2018-09-25
8楼  发表于: 2014-04-06 17:53

qq58656929    沈阳联系电话13709826718
级别: 副站长
精华: 13
发帖: 2051
威望: -7 点
金钱: 0 RMB
贡献值: 238 点
注册时间: 2009-04-27
最后登录: 2018-09-25
9楼  发表于: 2014-04-06 18:01